Classes particulars

La interpretació de cançons va més enllà de la tècnica vocal; és comunicació. El treball individual puntual o continuo en aquest art és una de les disciplines més agraïdes de tot el ventall.


· Interpretació de cançons Lírics

· Interpretació de cançons Musical